Težba dřeva

Nabízíme několik druhů těžby dřeva, které vám chceme představit.

Předmýtní úmyslná těžba
Tzv. probírky v porostech do 40 let a nad 40 let. Provádí se za účelem dosažení vyšší kvality lesa. Jedná se v podstatě o vyřezání nevhodně rostoucích stromů, tj. slabých, tzv. předrostlíků nebo uvolnění kvalitních stromů v hustě rostoucích skupinách.

Mýtní úmyslná těžba
Těžba zralých lesních porostů, které dosáhly tzv. mýtního věku a mohou se tedy vytěžit. Mýtní těžbou získává majitel lesa kvalitní dřevo.

Nahodilá těžba
Zpracování stromů napadených škůdci (kůrovec, václavka) či vyvrácených nebo jinak poškozených.

Veškeré úmyslné těžby se řídí lesním hospodářským plánem nebo osnovou.